om oss

Ungdomsjouren Linnéan erbjuder stöd till alla unga personer mellan 13-19 år. Vi erbjuder individuellt stöd via chatt, telefon och IRL, samt stöd i grupp IRL. Vi arbetar förebyggande genom föreläsningar och opinionsbildande via våra sociala medier.

På Ungdomsjouren Linnéan arbetar en verksamhetschef, två kuratorer, en stödsamordnare och en barnsamordnare.

Vision: Alla unga personer ska kunna leva ett liv fyllt av kärlek, gemenskap och frihet. Ett liv fritt från våld, förtryck, hat, skam och skuld. Unga personer ska känna sig trygga att uttrycka sig själva och sin sexualitet. De ska känna sig fria i sina kroppar och ges utrymme att påverka och utforma sina liv.

”Allt känns bara jobbigt.”
”Min kille respekterar mig inte.”
”Jag trivs inte hemma.”

ÖPPET TIDER

Chatt: Måndag, torsdag och fredag  13-15

Telefon: Vardagar 8-16